evenimente
anunŢuri
Crowdfunding.UBB
  • crowdfundingUniversitatea Babeș–Bolyai este prima universitate din țară care deține o platformă de crowdfunding dedicată în exclusivitate proiectelor care vizează comunitatea academică. Prin utilizarea acestui instrument al mediului virtual ne propunem atragerea de fonduri  pentru finanțarea unor proiecte ale studenților și profesorilor noștri într-o etapă în care  crowdfundingul a devenit o soluție reală de finanțare a proiectelor  din mediul universitar.  Invităm pe această cale studenții, profesorii, colaboratorii și susținătorii universității noastre să  utilizeze  acest instrument virtual ca  o modalitate concretă de viabilizare ale proiectelor și  obiectivelor proprii, prin postarea, finanțarea și susținerea acestora, menținând Universitatea noastră în contact permanent cu noul și inovația.

     Alege și tu să susții un astfel de proiect!

DESPRE
STRUCTURA

structura

contact map

21facultăţi

Domenii fundamentale

Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ştiinţe inginereşti,
Ştiinţe biologice şi biomedicale, Ştiinţe sociale,
Ştiinţe umaniste şi arte, Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice


PROGRAME ACADEMICE

programe academice

Conf. univ. dr. Gelu Florea

18 – 25 mai 2015

           Dl. Conf.dr. Gelu Florea şi-a început cariera universitară în anul 1990 ca preparator în cadrul Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie. Din anul 1999 deţine titlul de conferenţiar în cadrul aceleaşi catedre. Între anii 2007-2011 a fost Şeful Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie, iar din 2012 este membru în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai şi în cadrul Comisiei de cercetare științifică și competitivitate.
          A obţinut titlul de doctor în Istorie în anul 1996 cu o teză în domeniul istoriei şi arheologiei epocii dacice. A susţinut cursuri şi seminarii la mai multe discipline, majoritatea din domeniul istoriei, artei şi arheologiei protoistorice. Astăzi este titularul disciplinelor:  Introducere în istoria antică a României (I) – curs general; Protoistorie europeană (Popoare şi civilizaţii ale Europei în Epoca fierului) , Etnoarheologie, Arheologia ritualului.
          Relaţiile bune cu studenţii şi interacţiunea constantă cu aceştia au fost recunoscute în decursul timpului prin acordarea diplomei de excelenţă didactică (2006) şi a diplomei “Profesorul anului” (2010) de către conducerea UBB.
          Este expert arheolog atestat de Ministerul Culturii din România, Serviciul Arheologie iar din anul 2009  membru al Comisiei Naţionale de Arheologie. Tot din anul 2009 coordonează, în calitate de responsabil ştiinţific, şantierul arheologic „Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei”, cel mai mare şantier dedicat studiului civilizaţiei dacice şi singurul sit arheologic UNESCO dinţară. În anul 2013 a fost numit Președinte al Consiliului Științific al Aministrației Monumentului Istoric Sarmizegetusa Regia, de pe lângă Consiliul Județean Hunedoara.
          Două  cărţi de autor, altele in colaborare şi numeroase articole publicate în ţară si străinatate în periodice de specialitate și volume colective, participări la congrese şi conferinţe în ţară şi străinătate, conferințe personale susținute la Universitățile din Paris, Cambridge, Viena nu fac decât să întregească imaginea unui cercetător dedicat meseriei sale. Activitatea ştiinţifică deosebit de bogată a fost remarcată de Rectoratul UBB care în anul 2011 i-a acordat Premiul Cercetării ştiinţifice.
          În calitate de coordonator sau membru în echipă dl. Conf.dr. Gelu Florea a participat la implementarea mai multor proiecte cu finanţare naţională sau internaţională dintre care sunt de amintit: Von der Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II/I (FWF P23975 / 2012-2014), în colaborare cu Universitatea din Viena (Director, Prof. Dr. Fritz Mitthof); Redescoperirea capitalei dacice Sarmizegetusa Regia: cercetările din perioada 1805-1920 (2014-2015). – grant de în cooperare bilaterală cu Universitatea din Viena (director pentru partea română), finanțat de UEFISCDI (Romania);  “ Când viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei” (PA16/RO12-LP-10/18.02.2015) proiect finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Facultatea de Istorie

...
  • facilităţi IT oferite pentru cadrele didactice şi cercetare, personal administrativ

  • IT . staff
  • facilităţi IT oferite studenţilor şi studenţilor doctoranzi

  • IT . student